Veritut Logo
Özellikler ve Avantajlar
 1. Internet’in olduğu dünyanın her yerinden ve her zaman erişim ve kullanım imkânı sağlar.
 2. Çok geniş coğrafyada haberleşme ve operasyon altyapısı sağlar.
 3. Zengin uygulama çeşidi ile çok farklı ihtiyaçların tek platformda çözümü sayesinde;
  - Farklı yazılımların yol açtığı karmaşa ortadan kalkar.
  - Yedekleme ve veri güvenliği süreçleri kolaylaşır.
 4. Bulut altyapısı sayesinde;
  - Ölçeklenebilir bir altyapı ile ihtiyaçlara uygun büyüme imkanı sağlanır.
  - Donanım arızalarından kaynaklanan kayıplar sıfırlanır.
  - Güvenlik altyapısı merkezileştiği için güvenlik açıkları minimize edilir.
 5. Bütün haberleşme, talep, sipariş ve iletişim formları elektronik ortama aktarıldığı için;
  - Tutarlılık sağlanır.
  - Kullanıcı hatalarını minimuma indirir.
  - Kolay ölçülebilir istatistikler elde edilebilir.
  - Formlar ve belgeler uzun süre ve pratik bir şekilde saklanabilir.
 6. Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi kolay olduğu için;
  - Verimlilik yüksek oranda artar.
  - Standardizasyon ve prosedürlere uygunluk gerçekleşir.
  - Sistem üzerinde hâkimiyet sağlanır.
 7. Yazıcı, faks gibi çevre elemanlarının kullanımını azaltacağı için;
  - Sarf malzemelerinin kullanımında tasarruf sağlar.
  - Çevrenin korunmasına katkı sağlar.
  - Zaman kaybını önler.
  - Karmaşayı ve karışıklığı azaltır.
 8. Tekrarı olan işler kolaylaşır ve gereksiz yapılan işleri ortadan kaldırdığı için;
  - Zamandan kazanç sağlanır.
  - Personel ihtiyacını azaltır.
  - Personelin dikkat ve motivasyonunu artırır.
 9. Eğitimi kolay olduğu için eğitim maliyeti ve süresi çok düşüktür.
 10. Internet ortak nokta olduğu ve güncellemesi kolay olduğu için her şey taze ve günceldir.
 11. Uyarı ve zamanlama fonksiyonları olduğu için;
  - Unutulmalardan kaynaklanan hataları minimuma indirir.
  - İşler zamanında ve en iyi şekilde yapılır.
 12. Çok yüksek internet bağlantı hızlarına ihtiyaç duyulmadığı için;
  - Geniş coğrafyada hareket ve operasyon kabiliyeti kazandırır.
  - Daha fazla birim ve noktanın sisteme erişimine ve sürece katılımına imkân verir.
 13. Geliştirme süreçleri sağlayıcıya ait olduğu için;
  - Lisanslama maliyetleri sıfırlanır.
  - Güncelleme süreçleri ve maliyetleri sıfırlanır.
  - Teknik bakım ve yedekleme maliyetleri azaltılır .
  - Uygulama geliştirme maliyetleri sıfırlanır.